piątek, 2 listopada 2012

Niemieckie wozy bojowe w Battlegroup Kursk Cz. I

Podręcznik do systemu bitewnego Battlegroup Kursk zawiera charakterystyki dla kilkudziesięciu wozów bojowych Wehrmachtu. Postaram się pokrótce opisać niektóre z nich i wskazać ich wady i zalety według statystyk. Gdy mowa o klasie działa mam na myśli klasę pocisków przeciwpancernych (AP), pomijam pociski odłamkowe (HE) gdyż są sporo niższych klas. Stąd można je w ramach tych rozważań pominąć, chyba że będą dotyczyły potężniejszych dział to o nich wspomnę. Może to mieć znaczenie o tyle, że pojazdy mają ograniczoną ilość amunicji i przed starciem należy ustalić jaki jest jej podział między pociski AP i HE. 

Konie robocze Wehrmachtu w latach 1941-43 czyli Panzer III różnych wersji. Podręcznik pozwala na wystawienie PzKpfw III Ausf J-N, Flammpanzer III oraz PzKpfw III Ausf H Beobachtungpanzer (obserwator artyleryjski). 

 Wersja J posiada krótkolufowe działo 50mm/L42 (faktycznie były też długolufowe, podręcznik o tym zapomina) i zapas amunicji 10. Przedni pancerz opisano jako "L" a boczny i tylny jako "N" na tabeli efektów strzelania przeciwpancernego, odsyłam do dolnej tabelki na stronie pierwszej: 
https://dl.dropbox.com/u/27271090/BGK%20QRS.pdf . Na zasięgu do 20" popularne rosyjskie działa ppanc 45mm uzyskują przebicie na przedni pancerz przy wyrzuceniu 2k6 wyniku "8" co czyni je średnio skutecznymi (dla przypomnienia, maksymalna wartość do wyrzucenia przy 2k6 to 12 [rzut dwoma kostkami 6-ściennymi]). Z tym że dopiero wynik "9" oznacza zniszczenie, bo za każdym razem według zasad osiągnięcie minimalnego wyniku podanego przez tabelkę powoduje tylko zpinowanie załogi (doszło do przebicia ale żadna witalna część pojazdu nie uległa zniszczeniu, załoga kładzie się na podłodze w czołgu, zmieszana). Natomiast główne uzbrojenie PzKpfw III Ausf J ma dokładnie takie same statystyki jak rosyjskie 45mm, o którym mowa wyżej i aby z przodu uzyskać przebicie na np T-70 lub T-34/76 M43 (oba mają klasę pancerza "K" należy wyrzucić 2k6 wynik "9".  Strzałem z przodu nie można zniszczyć np. KW-1E z tego działa, gdyż on posiada przedni pancerz klasy "H" co oznacza wynik 12 przy 2k6 (czyli najwyżej pinned down). 

Wersja L posiada długolufowe działo 50mm/L60, 9 amunicji i pancerz jak wersja J. Na zasięgu do 20" (czyli zasięgi 0"-10" oraz 11"-20", dla ułatwienia piszę o nich zbiorczo) aby uzyskać przebicie na T-70 i T-34/76 M43 z przodu należy wyrzucić 2k6 wynik 8. Dla porównania T-34/76 M43 posiada działo 76mm/L42, które na penetrację z przodu tego czołgu na tym samym zasięgu wymaga "6", gdyż klasa działa równa jest "6" (na tym zasięgu).  


Wersja M posiada długolufowe działo 50mm/L60 i 9 amunicji. Pancerze przedni natomiast to już klasa "K" - jak T-70 i T-34/76 M43. Na przebicie w/w rosyjskich czołgów należy więc wyrzucić 2k6 wynik "8" przy zasięgu do 20", jak powyżej. Natomiast T-34/76 M43 musi w tych samych warunkach wyrzucić 2k6 wynik "7". W dalszym ciągu jest to o 1 więcej niż dla tej wersji Panzer III, ale jest to zdecydowanie lepszy czołg w walce z T-70 (on musi wyrzucić na przód "9" skoro ma działo 45mm o klasie "4". Ponadto wersja PzKpfw III Ausf M posiada schuerzen co przy ostrzale pancerza bocznego ma pewne znaczenie ochronne, przy walce z działami o klasie maksimum "5" (czyli wszystkie działa ppanc 45mm produkcji rosyjskiej i niższych kalibrów) - klasa pancerza bocznego na potrzeby takiego testu wzrasta o 1 poziom - oznaczone to jest jako nawias przy bocznym pancerzu z odpowiednią literą (w przypadku PzKpfw III Ausf M jest to (M). Poza wyjątkiem schurzen wszystkie wersje PzKpfw III w podręczniku posiadają pancerz boczny klasy N. Dla porównania T-70 posiada taki sam boczny pancerz ale tylny o klasę gorszy - "O". Natomiast T-34/76 M43 posiada pancerz boczny klasy "L" (czyli tylko o klasę niższy niż przedni) a tylny M (także ciężej przebijalny niż w przypadku PzKpfw III). 

Wersja N posiada krótkolufowe działo 75mm/L24 i już tylko 6 amunicji. Klasa pancerza jak w przypadku PzKpfw III Ausf M, także schurzen. Klasa działa "4" - jak w przypadku PzKpfw Ausf J.

Flammpanzer III posiada jako główne uzbrojenie miotacz płomieni pozwalający na oddanie 4 strzałów. Do tego pancerz jak w przypadku PzKpfw III Ausf M i N ale bez schurzen. 

Obserwacyjny PzKpfw III Ausf G posiada tylko jeden karabin maszynowy i atrapę działa. Brak ograniczeń co do amunicji - karabiny maszynowe i inne bronie lekkie nie cierpią na obostrzenia w tym zakresie. Pancerz przedni, boczny i tylny klasy N (bardzo słaby). 

Wszystkie opisane powyżej czołgi mogą się ruszyć do 8" w terenie i 12" na drodze (chyba, że użyją rozkaz ruchu podwójnej prędkości, wtedy te zasięgi należy przemnożyć x2).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz