czwartek, 14 marca 2013

Battlegroup Dispatches i inne wiadomości

Autorzy systemu BGK zapowiedzieli wydanie najpóźniej na 6 czerwca 2013 roku specjalny fanzin w PDF, który będzie zawierał między innymi:
- Listy Partyzantów jugosłowiańskich 1943
- Poradnik modelarski dla sił brytyjskich w Normandii
- Poradnik modelarski dla Niemców w 1944 roku
- Dodatkowe scenariusze do Normandii.
czwartek, 7 marca 2013

Kolejne strony Battlegroup Overlord upublicznione

Pojawiły się kolejne strony podręcznika, tym razem widać fragment dotyczący plutonu grenadierów. Innowacja - można dokupić do całego plutonu sekcję Panzershreck natomiast do każdej z drużyn po 1 panzerfauście. W tym wypadku pokrywa się to rozwiązanie z budową niemieckiego plutonu grenadierów w OWW2.

Poza tym nie zostały zdradzone żadne nowe wiadomości. Jakkolwiek biorąc pod uwagę filozofię budowy list armii do BGK oraz wiedzę historyczną na temat uzbrojenia i organizacji wojsk stron występujących na tym teatrze działań wojennych możliwe jest już dokonywanie przemyślanych zakupów celem rozpoczęcia rozgrywki już w kwietniu 2013 roku.